انواع جارومکنده صنعتی

جهت بررسی انواع جاروهای مکنده صنعتی، در نمایشگاه زیر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید

جارو مکنده صنعتی 5.5 کیلو وات

جارو مکنده صنعتی 4 کیلو وات

جارو مکنده صنعتی 13 کیلو وات

جارو مکنده صنعتی 2.2 کیلو وات

جارو مکنده صنعتی 7.5 کیلو وات

جارو یکی قدیمی‌ترین وسایل نظافتی است که همة افرادبه نحوی باآن آشنا هستند،
ولی بااین وجود لازم است تادرخصوص جاروهای صنعتی ومعیارهای مهم درانتخاب آنهاتوضیح مختصری به شرح زیرداده شود.
هر جارویی را جدا ازلوزام جانبی آن می‌توان به سه جزء اصلی تقسیم نمود.
این سه جزء به ترتیب اهمیت عبارتند از: موتور مکنده، فیلتر و در نهایت بدنه و ساختار دستگاه.
شایان ذکر است که تک تک این اجزاء زمانیکه درکنار یکدیگر قرارمی‌گیرندیک جارو رامیسازند درنتیجه نمیتوان تنها بادرنظر گرفتن قدرت موتورجارو به این نتیجه رسید
که این جارو مناسب است یاخیر واین هنرِیک شرکت سازنده است که باانتخاب درست هریک ازاین اجزاء و ترکیب آنهابه نحو صحیح،یک جاروی با کیفیت راتولیدنماید.
اما در خصوص هر یک از این اجزاء باید به نکات زیر توجه داشت:

موتور مکنده:

1. قدرت یک موتور مکنده را صرفاً نمی‌توان از روی توان مصرفی برق آن یعنی وات تشخیص داد.
بلکه دو معیار اصلی دیگر وجود دارند که توان خروجی موتور را نشان می‌دهند.
یکی از این دو واحد بیانگر حداکثر وزنی است که جارو میتواند ازروی زمین بلند نماید یابه عبارت دیگر حداکثر فشاری است که می‌تواند با آن زباله‌ها را به داخل مکش نماید و واحد دیگر نشانگر حداکثر حجم هوایی است که موتور جارو در یک بازة زمانی به داخل مکش می‌کند.
به طور مثال یک موتور 800 متر مکعب در هر ساعت هوا به داخل مکش می‌نماید. مسلماً هرچه جارو حجم هوای بیشتری را به داخل مکش نماید، سرعت تمیز کردن آن نیز بیشتر خواهد بود.
2. علاوه بر معیارهای قدرتی یک موتور، تکنولوژی آن نیز بسیار حائز اهمیت است.
به طور کلی سه نوع موتور متداول وجود دارد که بر روی جاروهای مختلف نصب می‌گردد،اولین آنها همان موتورهای معمولی است که در جاروهای خانگی نیز به کار برده می‌شوند.
ویژگی مهم این نوع موتورها، ساده بودن و قیمت رقابتی آنهاست در حالیکه نوع دوم موتورها که اصطلاحاً به آنها موتورهای توربینی گفته می‌شود نه تنها از قدرت بسیار بالایی نسبت به موتورهای دستة اول برخوردار هستند بلکه به طور مداوم نیز می‌توانند روشن باشد بدون اینکه داغ کنند یا خراب شوند.
سومین دسته از موتورها نیز موتورهای هواکار می‌باشند. این نوع موتورها توان خود را به جای استفاده از برق از فشار هوای یک کمپرسورِ هوای مرکزی در کارخانه به دست می‌آورند.

فیلتر:

1. اولین نکتة قابل توجه در خصوص فیلتر، جنس آن است. به طور معمول فیلترهای مورد استفاده در جاروهای صنعتی از جنس پولیستر می‌باشند
ولی با این وجود بعضی دیگر از فیلترها کاغذی (سلولوزی) هستند.
ویژگی مهم فیلترهای پولیستری، طول عمر بالا و قابل شستشو بودن آنهاست.
2. مسلماً در هر فیلتری محفظه‌های بسیار زیادی وجود دارد تا هوای تمیز بتواند از آن عبور نماید،ولی اینکه ابعاد این محفظه‌ها چقدر باشد،بسیار حائز اهمیت است.
این مسئله به خصوص در حالتی که قصد جمع آوری گرد و خاک بسیار ریز را داریم اهمیت خود را خود را نشان می‌دهد.
در نتیجه شاهدیم که همواره در مشخصات فنی یک جارو، ابعاد محفظه‌های فیلتر را به میکرون قید می‌کنند.

ساختار جارو:

1. جنس بدنه و نحوة ساخت یک جاروی صنعتی باید به نحوی باشدکه درمحیط‌های صنعتی ازبین نرود.
جدا از این،طراحی جارو باید به شکلی باشد که به سادگی بتوان مخزن آن را تخلیه کرد و فیلتر آن را بعد از هر بار کارکردن تمیز نمود.
از طرف دیگر موتور دستگاه باید به شکلی محافظت شده باشد تا در اثر حوادث احتمالی از بین نرود.
2. در جاروهای صنعتی بزرگتر می‌توان امکاناتی ازجمله تمیز کنندة خودکار فیلتر،کنترل کنندة سرعت موتور در هنگام روشن یا خاموش شدن و بسیاری دیگر از سیستم‌های مختلف را نصب نمود که باعث راحت‌تر شدن کارکردن با جارو و افزایش ایمنی آن گردد.
تماس

021-54635

0912-0235174

همیشه در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم