لوگو اسب زر

اسکرابر صنعتی , کفشور صنعتی

اطلاعات تماس
اسکرابر صنعتی , کفشور صنعتی

اسکرابر صنعتی , کفشور صنعتی

اسکرابر صنعتی

اسکرابر صنعتی یکی از پر کاربردترین دستگاه های نظافت صنعتی دردنیا میباشد.

دستگاه های اسکرابرصنعتی در مدل ها وابعادمختلف برای کارایی های متفاوت طراحی وتولیدمیگردند.

کمپانی cleanfix سوئیس یکی ازبزرگترین کارخانه های تولید کننده دستگاه های اسکرابر صنعتی درسراسر دنیا میباشد.

این کمپانی اروپایی متخصص تولیددستگاه های اسکرابرصنعتی میباشد.

کمپانی cleanfix سوئیس توانایی تولیددستگاه های اسکرابرصنعتی درابعادمتفاوت درسه نوع اسکرابر صنعتی ربات،اسکرابر صنعتی دستی واسکرابر صنعتی سرنشین دار را دارامیباشد.

اسکرابر-صنعتی-ربات-اسکرابر صنعتی

اسکرابر-صنعتی-دستی-اسکرابر صنعتی

اسکرابر-صنعتی-سرنشین-دار-اسکرابر صنعتی

دستگاه اسکرابر صنعتی سرنشین دار RA 900 SAUBERبه عنوان یکی ازبزرگترین دستگاههای اسکرابر تولیدشده توسط این کمپانی دارای ویژگیهای منحصربه فردی درمقایسه با سایر دستگاه های تولید شده توسط کمپانیهای دیگرمیباشد.

میتوان گفت این دستگاه متفاوتترین طراحی رادربین تمامی دستگاه های اسکرابردردنیا رادارا میباشد.

این دستگاه دارای چند ویژگی منحصر به فرد میباشد.

اسکرابر-صنعتی---اسکرابر-صنعتی-2

تمامی دستگاههای اسکرابر سرنشین دار به صورت سه چرخ طراحی و تولید می گردنددرصورتی این دستگاه دارای چهار چرخ می باشد

این ویژگی سبب گردیده است تااین دستگاه اسکرابر کمترین میزان استهلام رادرمقایسه باتمامی دستگاههای اسکرابررا داراباشدوطول عمراین دستگاه بسیاربالاترازسایردستگاههای اسکرابر میباشد.

زمانی که وزن یک جسم برروی چهارنقطه قرارگیرددرمقایسه باحالتی که وزن جسم برروی سه نقطه قرارداردفشار کمتری برروی نقاط مورد فشاراعمال میگردد.

در خصوص دستگاه های اسکرابراین مسئله صدق مینمایددراین موردفشارکمتری برروی چرخ ها،واردمیگردد،درنتیجه دستگاه بسیارروانتربرروی سطح حرکت مینماید

دراین صورت استهلاک چرخها،سیستم حرکتی وباطریها،فرمان بسیارکم میشود.علت کم شدن استهلاک چرخها،سیستم فرمان وسیستم حرکتی کمترشدن فشاربه این بخشها میباشدودلیل کمترشدن استهلاک باطری ها روانترشدن حرکت دستگاه میباشد.

یکی دیگراز مواردی که بایدبه آن اشاره نمودتعادل بیشتر دستگاههای چهارچرخ درمقایسه بادستگاههای سه چرخ میباشد.

اسکرابر-صنعتی-چهارچرخ

دستگاه اسکرابرصنعتی سرنشین دارمدل RA900 SAUBER دارای شاسی فولادی ضدزنگ برای کاردرشرایط سخت وصنعتی میباشد.

درحالی که سایردستگاههای اسکرابر صنعتی بدون شاسی میباشندوتمامی قطعات بروروی بدنه متصل گردیده است.

این دستگاه اسکرابر صنعتی دارای دوعددموتوروکیوم بسیار قدرتمندمیباشددرحالی که سایردستگاههای اسکرابرتنها دارای یک موتوروکیوم میباشند.

این امرسبب گردیده است سرعت وقدرت مکش این دستگاه بسیاربیشترازسایردستگاهها باشد.

اسکرابر-صنعتی-دو-موتوره

سیستم ترمزاین دستگاه علاوه برترمزهای مگنتی که درتمامی دستگاههای اسکرابر سرنشین داروجوددارددارای ترمز مجزا دیسکی برروی چرخ های عقب میباشد.

این دستگاه دارای مخزن آب تمیز 130لیتری ومخزن آب کثیف135لیتری میباشد.

در نتیجه مدت زمان زیادی می توان با یک بار آب گیری از دستگاه استفاده نمود.

پهنای شستشوی این اسکرابرسرنشین دار86سامتیمترمیباشدوپهنای پارویی مکش این دستگاه تقریباً معادل یک متراست که قدرت وسرعت شستشوی بسیاربالایی رابه دستگاه میدهد.

این دستگاه توسط چهار باتری 6 ولت 240آمپر ساعت تغذیه میگرددکه باهربارشارژشدن 8ساعتی 5/5ساعت کارایی میدهد.

گیربکس(سیستم حرکتی)این دستگاه بسیارقدرتمندمیباشدوبروی چرخ های عقب اعمال قدرت مینمایند.

یکی ازویژگیهای جالب این دستگاه درطراحی جالب قطعات مصرفی آن میباشدبه طوریکه بعضی ازقطعات اضافه ازدستگاه حذف گردیده است.

به طورمثال به جای شیلنگ تخلیه آب تمیز ازدو عددشیر تخلیه استفاده شده است که دربسیاری ازمواردشیلنگ تخلیه سوراخ میشود.

در ضمن به جای استفاده ازفیلترآب کثیف اسفنجی ازفیلتر های دائمی قابل شستشواستفاده شده است.

اسکرابر-صنعتی-سرنشین-دار-باطری-دار

قسمت پارویی مکش این دستگاه ازجنس آلومینیوم باآلیاژسرب میباشدکه به هیچ عنوان زنگ نمیزندووزن مناسبی برای خشک کردن دارد.

تمامی قطعات فلزی این دستگاه به جای فلز آهن ازجنس استیل ضدزنگ  میباشداین مسئله سبب میگرددتابیشتراین قطعات که باآب سروکار دارندبه هیچ عنوان زنگ نزنددرحالی که دربسیاری ازدستگاهها دیگر بیشتر قطعات ازجنس آهن میباشد.

یکی ازمواردموردتوجه دراین دستگاه طراحی خاص وموقعیت قرارگرفتن مخازن آب تمیزوکثیف دستگاه میباشدکه سبب میشود؛وزن دستگاه به صورت متعادل برروی شاسی دستگاه پخش گرددوهمچنین هردومخزن آب تمیزوکثیف درپشت دستگاه قرارداردوامکان ضربه دیدن وسوراخ شدن آنها درمقایسه با دستگاه هایی که مخزن آب تمیز آنها درجلو دستگاه  میباشد،بسیارکمتراست.

استفاده از این دستگاه اسکرابر برای اپراتور بسیار ساده است و تنها با دو کلید می توان از دستگاه استفاده نمود.

اسکرابر-صنعتی-سرنشین-دار-اسکرابر-صنعتی-12

بالاوپایین شدن برس ها وپارویی مکش به صورت اتوماتیک میباشد وتوسط بردکنترل فرمان میپذیر.

جنس بدنه این دستگاه بسیارمقاوم میباشدوبرای کاردرشرایط سخت وصنعتی طراحی گردیده است.

این دستگاه اسکرابر سرنشین دار دارای دو سپر فولادی ضد زنگ متصل به شاسی دستگاه میباشدکه با روکش پلی اتیلن پوشیده شده است.

وجوداین سپر ها دردستگاه سبب گردیده است تا دستگاه درمقابل سختترین ضربه ها دوام بسیاری داشته باشدنکته بسیار مهم ایناست که با وجوداین سپر ها امکان سوراخ شدن مخزن بسیار کم می شود .

این دستگاه اسکرابرصنعتی دارای سیستم قطع کن اضطراری میباشد و درمواقع مورد نیاز می توان ازاین سیستم استفاده کرد.

یکی دیگرازویژگی های این دستگاه امکان استفاده ازآب موجود درمخزن آب تمیزتوسط یک شیلنگ است که به مخزن آب تمیز متصل گردیده است.

ظرفیت اسمی(کارائی تئوریک دستگاه)7200مترمربع درساعت میباشد.حداکثرسرعت این دستگاه برای نظافت6کیلومتردرساعت وبرای جابه جایی9کیلومتردرساعت میباشد.

سطح صدای این دستگاه معادل 76 دسی بل است . حداکثر توان اسکرابر سرنشین دار مدل RA 900 SAUBER 2150 وات میباشد.

این دستگاه دارای دوبرس دیسکی میباشدکه 170دور دردقیقه گردش میکنند که 100کیلوگرم برروی زمین نیرووارد میکند.

وزن خالی این دستگاه اسکرابرصنعتی معادل 500 کیلوگرم میباشد.

ابعاد این دستگاه شامل طول 1720میلیمتر،عرض 900 میلیمترو1320میلیمتر میباشد.

اسکرابر صنعتی , کفشور صنعتی

اسکرابر صنعتی , کفشور صنعتی

اسکرابر صنعتی , کفشور صنعتی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.