لوگو اسب زر

اسکرابر , اسکرابر صنعتی , اسکرابر دستی

اطلاعات تماس
اسکرابر , اسکرابر صنعتی , اسکرابر دستی

اسکرابر , اسکرابر صنعتی , اسکرابر دستی

اسکرابر به دستگاهی گفته می شود که عمل شستن و خشک نمودن زمین رابه وسیله ی برس و تی انجام  میدهد.

در صورت استفاده از دستگاه اسکرابر کیفیت نظافت به مراتب نسب به روش سنتی بسیارایده آل ترمیگرددومدت زمان شستشوی کف بسیار کاهش مییابد(درواقع راندمان نیروی انسانی بسیار بالامیرود)

یکی دیگر ازمزایای استفاده ازدستگاه کاهش میزان آب مصرفی میباشد.درصورت استفاده ازدستگاه درواقع عمل نگهداری ازسطوح انجام میپذیرد.

سطوحی که میتوان برروی آنها ازاسکرابراستفاده نموددرواقع سطوح صاف،همواروسیقلی میباشدمانند بتن،سنگ،سرامیک،اپوکسی موزائیک و پارکت.

درحالی که برروی سطوح بسیار زبروخشن مانندآسفالت استفاده ازدستگاه اسکرابر به هیچ عنوان پیشنهادنمیگردد.

به طورمثال سطح سرامیکی رادرنظربگیرید،به دور روش سنتی ومکانیزه میتوان این سطح رانظافت نمود.

درروش سنتی عموماًاز تی نخی برای نظافت کف استفاده میگردد دراین حالت شخص تی رابه آب وموادشوینده آغشته مینمایدوسپس برروی زمین می کشدتا آلودگی رابرطرف نماید

تا زمانی که خاک،جرم وکثیفی قسمت نخی تی رااشباع نکرده آلودگی توسط تی نخی جمع میگردد(معمولاً تا10متر)پس ازمدتی قسمت نخی کاملاً اشباع میشودوبه مرورقابلیت جذب تی ازبین میروددر این صورت فرد به وسیله تی صرفاً آلودگی را جا به جا می نماید

و به صورت روزانه آلودگی به محیط افزوده میگرددپس ازگذشت مدتی قسمت نخی تی توسط خاک کفش اشباع میشودوآن قسمت به مرورزبر میشود

درنتیجه درصورت ساییده شدن بازمین سطح موردنظرراپس ازمدتی تخریب مینماید دراین صورت کف جلای خود رااز دست میدهدودیگر زیبایی قبلی خودراندارد.

درمقابل روش سنتی که بسیار زمان برمیباشد وعلاوه براین که کیفیت بالایی نداردبه سطح نیز آسیب میرساندروش مکانیزه نظافت میباشد.

در روش مکانیزه نظافت کف معمولاً از دستگاه اسکرابر با توجه به شرایط محیط استفاده می گردد.

در این روش دستگاه اسکرابر ابتداآب و موادشوینده رابرروی زمین میریزدوبرس دیسکی که برروی زمین قرار دارد.

به کمک آب وموادشوینده آلودگی رااززمین جدا مینماید وتمامی این مواردتوسط پارویی مکش دستگاه مکش میشود وجمع آوری میگردد.

درنتیجه عمل شستن و خشک کردن صددرصدصورت میپذیرددراین روش دیگرآلودگیها جابه جانمی شوندبلکه توسط پارویی مکش کاملاً جمع آوری میگرددوبه سطح آسیب نمیبیند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر باواحد فروش شرکت اسب زر نماینده رسمی و انحصاری کمپانی cleanfix سوئیس درایران تماس حاصل فرمایید.

گستره محصولات نظافت صنعتی شرکت اسب زر به شرح زیر می باشد.

 • دستگاه های اسکرابر یا کف شو ساخت کمپانی cleanfix سوئیس،شامل کفشور ربات،کفشوی دستی وزمینشوی سرنشین دار(زمین شوی)(اسکرابر صنعتی)

 • سوییپر ها یا جاروی محوطه ساخت کمپانی ISAL ایتالیا،شامل جارو محوطه دستی وسوئیپر سرنشین دار درمدلهای مختلف

 • جاروی خیابانی یاجاروی شهری(سوییپر شهری)ساخت کمپانی ISAL ایتالیا درمدل های جارو خیابانی دیزل وسوییپر خیابانی باطری دار

 • سیستمهای واترجت صنعتی ساخت کمپانی DiBO بلژیک شامل واترجت آب سرد،واترجت آب گرم،واترجت تریلر وواترجت مرکزی که همگی در کلاس دستگاه های صنعتی ارائه میگردند.

 • دستگاه های کارواش اتوماتیک ساخت کمپانی DiBO بلژیک

 • دستگاه های پلیشر در مدل های مختلف جهت شستشو وبراق نمودن سطح

 • جاروبرقی صنعتی (جارو برقی صنعتی ) جهت نظافت و مکش انواع مواد شامل آب و خاک

 • دستگاه­های جارو مکنده صنعتی ساخت شرکت اسب زر

 • سیستم های وکیوم لودر

 • سیستم های تخلیه کاتالیست و سرامیک بال

 • دستگاه های مکنده مرکزی (انتقال مواد)

 • دستگاه های انتقال مواد پنوماتیک

 • غبارگیر صنعتی و تصفیه هوا (غبار گیر صنعتی)

 اسکرابر , اسکرابر صنعتی , اسکرابر دستی

اسکرابر , اسکرابر صنعتی , اسکرابر دستی

اسکرابر , اسکرابر صنعتی , اسکرابر دستی

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.